Laravel Octane dedir ?

Laravel Octane ile Swoole ve/veya Roadrunner gibi PHP için güçlü bir Uygulama Sunucusu kullanarak Laravel uygulamanıza hizmet verebilirsiniz. Laravel Octane Uygulamanızı öncelikle güçlü ve optimize bir şekilde başlatır, belirli alanlarında bunu saklar onu bellekte tutar, nesne durumlarını temizler ve istekler arasındaki nesnelerin örneğini yönetir.

 Laravel Octane Orjinal Döküman

  https://github.com/laravel/octane

Normalde, uygulama ve tüm nesneler her istek için birkaç kez yüklenir. Laravel Octane ile uygulama ,nesne model istekler arasında paylaşılır. Bu, geliştiricinin bazı nesnelerin bir kere yüklemesi gerektiği anlamına gelir (bazılarının önyükleme zamanında bir kez yüklendiğini unutmayın), bu durumda Laravel Octane nesnelerin durumlarının yönetilmesine yardımcı olur.

RoadRunner Nedir? 

RoadRunner, Php uygulamaları için yazılmış bir yük dağıtıcısı işlem yöneticisidir.


Uygulamayı Oluşturma Aşamaları:


Laravel installeriımızı yüklüyoruz

composer global require laravel/installer


Yeni laravel projesi oluşturuyoruz

llaravel new laravel-octane


Projemizin bulunduğu dosyaya giriyoruz

cd laravel-octane


Composer üzerinden paketimizi kuruyoruz

composer require laravel/octane


Paketimizi Yüklüyoruz

php artisan octane:install


Uygulamamızı başlatıyoruz
php artisan octane:start --port=8002

Evet, şu an uygulamamız Octane üzerinde başlamış bulunmakta. Octane, genel php core'unu dinlemeye ve önbellleklemeye başlar. Burada belirtilmesi gereken ise, Octane dinamik değişikliklerinizi bilmediği için bunların bildirimini ancak Cache Facade'i kullanarak yapabilirsiniz.

Cache::driver('octane')->put('test','test')

Şu an uygulamamızı 8002 portunda başlattık. Fakat burda bilmemiz gereken kısım artık php-fpm üzerinden değilde direkt Laravel'in çalıştığı port üzerinden giriş yapmanızdır. Diğer türlü octane çalışmayacaktır.


BencmarkStandart Nginx


Laravel OctaneGörüldüğü üzere arada 4 kata kadar bir fark bulunmaktadır.