Vue.Js ile Axios Kullanımı

drawing

Axios Nedir?
En basit hali ile client side uygulamalarda HTTP işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmemizi sağlayan bir JavaScript kütüphanesidir. 
Axios Kurulumu
Npm, yarn ve CDN ile kurulumunu yapabiliriz.
Npm ile Kurulum

$ npm install axios

Yarn ile Kurulum

$ yarn add axios

CDN ile Kurulum

Axios.get() Metodu ile Ufak Bir Örnek
Axios’un get() Metodu ile Ufak bir API Örneği yapalım


import axios from 'axios' // axios'u yükledikten sonra kullanmak için import ediyoruz
export default {
data(){
  return{
    users:null, //users adlı içi boş bir değişken oluşturdum 
  }},
 methods:{
  function (){
  axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users').then((response) => { 
  // api'yi çektik ve arkasından yapılacak işlemler için then() metodunu kullandık
   this.users = response.data; // bize dönen response içerisinde ki data objesine ulaştık ve users adlı değişkene atadık
   console.log(this.users); // şimdi ise dönen sonuçları görmek için konsola yazdırdık
   })
 }
}
}

Konsol Çıktısı
drawing

Örnekte ki Sonucu Görselleştirelim
Bootstrap yardımı ile ufak tablo oluşturalım ve api’den gelen verileri bu tabloya yerleştirelim

Ve Sonuç…

result